Surađujte bez poteškoća  |  WON™ - Stay connected   |  Dogradivost sistema   |  Aplikacije

Dogradivost sistema

Aplikacije koje WON™ sadrži osnova su svakog poslovnog sistema.
To ne znači da vašoj kompaniji nije potrebno i više od toga

Pošto je u potpunosti razvijen vlastitim snagama i tehnologijom, WON™ je lako dogradiv i čini savršenu infrastrukturu na koju je lako i veoma isplativo dograditi nove sisteme prema posebnim zahtjevima vaše organizacije.

Osim toga, u WON™ možete integrisati (inkorporirati) i neko od već postojećih programskih rješenja. Na taj način vaši uposleni dobijaju jedinstven interface (sučelje) za gotovo sve aplikacije koje svakodnevno koriste, čime se osigurava da čak i slabije osposobljeni radnici aktivno učestvuju u radu i povećaju ukupnu produktivnost kompanije. 

"Liberalizujte pristup" vašim internim aplikacijama (samo onim koje želite otvoriti prema externim korisnicima) i osigurajte prednost nad ostalim kompanijama iz branše. Bolje opremljeni imaju veće šanse.

 

 
Shema rada pokazuje način na koji Work Over Net™ radi kao i njegovu upotrebljivost u svakodnevnom poslovanju...
pogledaj shemu

Ukoliko želite poštom primiti CD sa snimljenom prezentacijom koju ste mogli pogledati na ovoj stranici molimo kliknite na donji link i pošaljite e-mail sa vašim kontakt podacima...
želim kopiju CD-a na adresu...

Work Over Net je intranet / extranet poslovni sistem (zatvoreni
interni sistem sa izlazom za vanjske korisnike ili terensko
osoblje) i spada u skupinu web office aplikacija, a njegovo
područje primjene je veoma široko...

   Surađujte bez poteškoća
   WON™ - Stay connected
   Dogradivost sistema
   Aplikacije

Organizovana prezentacija najbolji
je način da upoznate sistem...  

Djelimičnu sliku o sistemu i načinu
na koji radi možete steći iz
online
demo verzije
 

Pogledajte snimljenu prezentaciju
rada sistema
video... 

Posavjetujte se sa nama kako biste doznali koja od opcija korištenja je za vas najpodesnija. Kupovina
nije uvijek nabolje rješenje pa smo, radi onih kojima
će to biti mnogo podesnije, odlučili razviti i sistem iznajmljivanja...

   Cijene sistema
   30 dana free trial
   Obrazovne i nevladine organizacije
 
 

Home  |     Osnovne informacije   |    Prezentacija    |    Opcije korištenja    |    Kontakti

Copyright ©2007-2009 Đikić doo Sarajevo - djikic software development - All rights reserved web and interface design by djikic web studio