Organizovana prezentacija  |  Online demo verzija   |  Snimljena prezentacija
Online demo verzija

Demo site Work Over Net™-a namjenjen je prikazivanju stvarnih mogućnosti sistema. Ipak, zbog praktičnih ograničenja demo verzija ne može u potpunosti predstaviti stvarne situacije. To se posebno ogleda u nedostatku interaktivnosti sa drugim korisnicima sistema. Pored toga, zbog sistema dodjeljivanja korisničkih grupa, nije moguće da se korsinici (koji su na sistem prijavljeni sa jedinstvenim korisničkim imenom i password-om) segmentiraju po nivoima i pravima.

Za pristup sistemu koristite login podatke:
username : gost    |    password : gost

Ukoliko želite poštom primiti CD sa snimljenom prezentacijom koju ste mogli pogledati na ovoj stranici molimo kliknite na donji link i pošaljite e-mail sa vašim kontakt podacima...
želim kopiju CD-a na adresu...

Za neprofitne i obrazovne institucije cijene sistema su i do 70% niže...
*ne primjenjuje se na akcijske ponude
više informacija

Work Over Net je intranet / extranet poslovni sistem (zatvoreni
interni sistem sa izlazom za vanjske korisnike ili terensko
osoblje) i spada u skupinu web office aplikacija, a njegovo
područje primjene je veoma široko...

   Surađujte bez poteškoća
   WON™ - Stay connected
   Dogradivost sistema
   Aplikacije

Organizovana prezentacija najbolji
je način da upoznate sistem...  

Djelimičnu sliku o sistemu i načinu
na koji radi možete steći iz
online
demo verzije
 

Pogledajte snimljenu prezentaciju
rada sistema
video... 

Posavjetujte se sa nama kako biste doznali koja od opcija korištenja je za vas najpodesnija. Kupovina
nije uvijek nabolje rješenje pa smo, radi onih kojima
će to biti mnogo podesnije, odlučili razviti i sistem iznajmljivanja...

   Cijene sistema
   30 dana free trial
   Obrazovne i nevladine organizacije
 
 

Home  |     Osnovne informacije   |    Prezentacija    |    Opcije korištenja    |    Kontakti

Copyright ©2007-2009 Đikić doo Sarajevo - djikic software development - All rights reserved web and interface design by djikic web studio