Cijene sistema  |  30 dana free trial   |  Obrazovne i nevladine organizacije

Kupovina sistema

Cijena sistema iznosi
4990,00 KM + PDV 

U cijenu sistema uključeno je slijedeće :
- Licenca za korištenje sistema WON na jednom serveru
- Instalacija sistema
- Obuka administratora sistema 
- Neograničen broj korisnika
- Besplatan system update za nabavljenu verziju
- Jednogodišnja podrška za administratora sistema
- Jednogodišnja tehnička podrška

(Obzirom na jednostavnost korištenja WON™-a, obuku korisnika pruža administrator sistema. Ukoliko, ipak, postoji potreba za organizovanjem posebne obuke, sa zadovoljstvom ćemo odgovoriti na vaš zahtjev.)

Dodatne usluge
- Instalacija sistema (remote desktop – za klijente izvan BiH) - 350 KM  (jednokratno)
- Tehnička podrška za narednu godinu 450 KM
- Podrška administratoru za narednu godinu  - 1400 KM

Za sve informacije nas kontaktirajte na
Tel.:+387 (0)33 268-660
Kontakt osoba : Tarik Đikić
ili putem e-maila na:
info@won.ba  - Generalne informacije
sales@won.ba – Prodaja
support@won.ba – Technical info
 

Iznajmljivanje (Software as a Service)

Jeftino i jednostavno. Odaberite nivo usluge koji odgovara vašoj organizaciji. U okviru cijene iznajmljivanja o sistemu brinu naši administratori, sve izmjene i unapređenja sistema, uključujući i potpuno nove verzije sistema, su vam na raspolaganju odmah i bez dodatne naknade.

 

Korisnici Cijena File / attachment limit
1-5 50,00 1 GB
6-10 80,00 2 GB
11-25 200,00 4 GB
26-50 350,00 6 GB
51-75 530,00 8 GB
76-100 620,00 10 GB
101-250 1300,00 20 GB
251-500 2200,00 30 GB

Cijene su date u KM na mjesečnoj osnovi
Sve cijene su bez PDV-a

Važne napomene
a) Iako naši serveri imaju instrumente obezbjeđenja od gubitka podataka, (RAID mirror HDD + extra backup HDD) naša kompanija ne može niti garantovati niti odgovarati za vaše podatke, čime eksplicitno odričemo ogovornost za njihov backup i eventualni gubitak.

b) Budući da internet veze ovise o nadprovajderima  nismo u mogućnosti garantovati 100% uptime čime eksplicitno odričemo bilo kakvu odgovornost za eventualnu nemogućnost korištenja sistema.


Shema rada pokazuje način na koji Work Over Net™ radi kao i njegovu upotrebljivost u svakodnevnom poslovanju...
pogledaj shemu

Work Over Net je intranet / extranet poslovni sistem (zatvoreni
interni sistem sa izlazom za vanjske korisnike ili terensko
osoblje) i spada u skupinu web office aplikacija, a njegovo
područje primjene je veoma široko...

   Surađujte bez poteškoća
   WON™ - Stay connected
   Dogradivost sistema
   Aplikacije

Organizovana prezentacija najbolji
je način da upoznate sistem...  

Djelimičnu sliku o sistemu i načinu
na koji radi možete steći iz
online
demo verzije
 

Pogledajte snimljenu prezentaciju
rada sistema
video... 

Posavjetujte se sa nama kako biste doznali koja od opcija korištenja je za vas najpodesnija. Kupovina
nije uvijek nabolje rješenje pa smo, radi onih kojima
će to biti mnogo podesnije, odlučili razviti i sistem iznajmljivanja...

   Cijene sistema
   30 dana free trial
   Obrazovne i nevladine organizacije
 
 

Home  |     Osnovne informacije   |    Prezentacija    |    Opcije korištenja    |    Kontakti

Copyright ©2007-2009 Đikić doo Sarajevo - djikic software development - All rights reserved web and interface design by djikic web studio